Фінансові терміни, які повинен знати кожен

фінансові терміни

Правильне управління фінансами передбачає ознайомлення з базовими економічними принципами. Фінансові терміни дозволяють краще орієнтуватися в цій сфері діяльності, тому з ними варто розібратися кожній людині. Адже розуміння термінології сприятиме фінансовій грамотності, а також допоможе розпоряджатися власними активами.

Фінансові терміни часто пов’язані один з одним, тому їх запам’ятовування допоможе розширити знання про економіку в майбутньому.

Словник поширених фінансових термінів

1. Актив

Це приватна власність, яка може бути об’єктом або ресурсом. Здебільшого активи використовують для того, щоб отримати певну фінансову вигоду. До них належать нерухомість, транспортні засоби, обладнання та навіть патенти на винаходи чи технології.

2. Акції

Це цінні папери, які виступають об’єктом для інвестицій. Таким чином юридична чи фізична особа може отримати відсоток від прибутків діяльності компанії, яка є емітентом цих акцій.

3. Амортизація

З часом активи втрачають свою цінність. Нерухомість чи транспортні засоби стають занедбаними, а технології втрачають актуальність. Отже амортизація — це показник, який розраховує втрату цінності активу протягом певного періоду часу.

Амортизація вираховується за допомогою кількох основних методів:

  • лінійного;
  • прискореного;
  • зменшення залишкової вартості;
  • кумулятивного;
  • виробничого.

4. Банк

Фінансова організація, яка зберігає депозитні кошти й заощадження фізичних та юридичних осіб за нарахування відсотків, що вказані в договорі. Отримані фінансові ресурси банк використовує для інвестицій та кредитування.

5. ВВП

внутрішній валовий продукт
ВВП – англ. GDP (Gross domestic product)

ВВП або Валовий внутрішній продукт — це показник, який визначає суму всіх товарів та послуг, які були вироблені на території певної держави протягом року або кварталу. Фактично це показник економічної активності країни. ВВП буває реальним (вираховується в незмінних цінах) та номінальним (вираховується в поточних цінах). Також показник може розраховуватися на людину, це допомагає визначати, скільки товарів або послуг припадає на одну людину в конкретній країні. ВВП на людину використовується для визначення матеріального добробуту країни.

6. Інвестиції

Інвестиції передбачають вкладання власних фінансових ресурсів, щоб отримати прибуток у майбутньому.  

7. Інвестор

Юридична чи фізична особа, яка здійснює інвестиції.

8. Індекс споживчих цін

ІСЦ — це зміна цін на товари та послуги, яка відбувається протягом конкретного періоду часу. Найчастіше показник вимірюють в місяцях або роках. Враховуються ціни тільки на ті продукти та послуги, які безпосередньо впливають на купівельну здатність всього населення країни. Це продукти харчування, транспортні та комунальні послуги тощо.

9. Інтерес

Це об’єм коштів, який виплачується третім особам або компаніям за використання їхніх грошей.

10. Інфляція

Показник, що вимірює зростання цін на товари та послуги в конкретній країні.

11. Комісія

Відсоток відносно суми угоди, який є сплатою за певні послуги. Наприклад, комісія виплачується рієлтору, який знайшов клієнта для орендодавця, або банку, що виконує транзакцію між двома клієнтами.

12. Кредит

Сума, що виплачується певній стороні під визначений договором показник відсотків. Кредит завжди підлягає поверненню одним чи кількома платежами.

13. Криптовалюти

криптовалюта що це

Цифрові валюти, які існують тільки у віртуальному просторі. Головною особливістю є той факт, що їхнім емітентом є приватні особи або компанії, а не центральні банки.

14. Левередж

Цінні папери можуть приносити фіксований та нефіксований прибуток. Левередж — це співвідношення цих показників. Найчастіше він використовується, щоб визначити потенційний прибуток інвестиційного портфеля.

15. Ліквідність

Показник, який визначає, як легко власник активів чи ресурсів може перетворити їх на гроші. Чим легше відбувається цей процес, тим більш ліквідним є об’єкт чи ресурс.

16. МВФ

Міжнародний валютний фонд — це організація, яка здійснює регуляцію та стабілізацію міжнародної валютної системи. Кошти фонду використовуються для проведення реформ та економічної підтримки різних країн, які цього потребують.

17. Податок

Це обов’язковий платіж, який стягується державними органами з фізичних та юридичних осіб для надання послуг і задоволення потреб держави.

18. Пасив

Це зобов’язання фізичних та юридичних осіб, які є протилежністю активів. Яскравим прикладом пасивів є кредит.

19. Прибуток

Це показник, який визначає реально зароблені гроші. Наприклад, у виробництві прибуток вираховується відніманням доходу та витрат компанії на вироблення певного товару. В інвестуванні — це додаткові кошти, які були отримані завдяки вкладенням.

20. Відсоткова ставка

Відсоток, що накопичується на капітал протягом заздалегідь визначеного періоду часу.

21. Ризик

Показник, що визначає мінливість очікуваного доходу від інвестицій. Чим вищий ризик, тим більший максимальний прибуток, але менший середній.

22. Рахунок зберігання

Це послуга, яка пропонується банком для захисту заощаджень. Також наявність рахунку зберігання в банку полегшує доступ до інших банківських послуг. Наприклад, до кредиту.

23. Фінансовий аналіз

Комплекс методів, показників і розрахунків, який використовується для створення фінансової звітності. З його допомогою визначається успішність діяльності компанії, а також доцільность інвестування коштів у певний об’єкт.

24. Фінансовий ринок

Комплекс організацій, інструментів та механізмів, який використовується для процесів купівлі/продажу фінансових ресурсів.

25. Фондова біржа

фондова біржа що це

Ринок, на якому купують і продають цінні папери: акції, облігації, ф’ючерси тощо.

26. Центральний банк

Ця організація виступає регулятором банківського ринку та емітентом національної валюти. Центральний банк є інструментом реалізації державної політики стосовно фінансового сектору.

27. Економічна ефективність

Показник, який демонструє відношення між вкладеним капіталом та отриманим прибутком. Чим менше капіталу потрібно вкласти для отримання певного рівня прибутку, тим вищою є економічна ефективність.

Це далеко не всі основні фінансові терміни, які варто знати кожній людині. Але їх розуміння допоможе отримати необхідну базу для подальшого заглиблення в економічні процеси та фінансові принципи. 

Коментарі (0)
Залишити коментар

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.